Despre noi

 1. 1
  Cine suntem

  Liga persoanelor care trăiesc cu HIV din Republica Moldova a fost creată în anul 2007. La momentul dat Liga PTH  întrunește 8 ONG-ri și 52 de persoane.

 2. 2
  Misiune

  Misiunea noastră este de a apăra drepturile și interesele persoanelor care trăiesc cu HIV din Republica Moldova și membrii familiilor lor, cît și consolidarea eforturilor structurilor guvernamentale, sectorului privat, organizațiilor internaționale și non-guvernametale în scopul soluționării problemelor legate de HIV/SIDA. 

 3. 3
  Activităţi
  • Organizarea acțiunilor și campaniilor publice 
  • Instruirea reprezentanților  persoanelor care trăiesc cu HIV (traininguri și seminare)
  • Organizarea și desfășurarea activităților în vederea eliminării stigmei și discriminării față de persoanele HIV pozitive și familiile acestora
  • Printarea și distribuirea materialelor informative
  • Participarea în procesul decizional la nivel național

Activităţi în imagini

Noutăţi

01Aug 2016

AsociaJia Obgteascd ,,Respiratia a doua pentru oamenii in etate si inactive mun. Balti” anuntd deschiderea postului vacant pentru funcJia de Instructor gimnasticd curativd in cadrul Proiectului pentru perioada de la 01.08 .2016. CerinJe fatd de candidat pot fi gdsite pe paginile: www.ligaaids.md InformaJia suplimentard poate fi obtinutii : Persoana de contact: Irina Baikalova Adresa: m. […]

Parteneriat

Finanţatori