Asociaţia Obştească „Respiratia a doua pentru oamenii in etate si inactive mun. Balti” anunţă deschiderea postului vacant pentru funcţia de Psiholog în cadrul Proiectului pentru perioada de la 25.08.2017
Cerinţe faţă de candidat pot fi găsite pe paginile: www.ligaaids.md
Informaţia suplimentară poate fi obţinută :
Persoana de contact: Irina Baikalova
Adresa: m. Balti pr. Victorie 7 a
tel : (231) 3-97-83
Mail: ccoe@mail. ru
Data limită pentru înaintarea CV-lui 08.09.2017 pînă la ora 15-00.
TERMENI DE REFERINŢĂ
Psiholog
I. Informaţii generale despre Proiect
Beneficiar: AO „Respiraţia a Doua pentru oamenii in etate si inactivi din mun.Balti”
Implicarea activa a beneficiarilor din mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul Regional Social pentru PHS in mun. Balti, creşterea accesului la serviciile de suportul social.
II. Scopul si obiectivele proiectului:
Scopul general:
Dezvoltarea serviciilor specializate si cresterea accesului PHS la serviciilor de calitate in Centrul
Regional în mun. Bălţi.

Obiectivul general:
Implicarea activa a beneficiarilor din raioanele din nordul Moldovei si mun.Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul Social Regional pentru PHS in mun.Balti.
Obiective specifice:
• Oferirea serviciilor comunitare specializate pentru PHS, extinderea spectrului serviciilor şi ajustarea a acestora la nivel naţional;
• Dezvoltarea colaborării cu ONG/OG-urile (AO „Respiratia a doua pentru Oameni in EtatesiInactivi” , „Sansa plus” si „Credinta Nord”)în baza memorandumurilor de cooperare pentru a asigura standardizarea şi similaritatea serviciilor prestate pentru implicare a activa a beneficiarilor din raioanele din nordul Moldovei si mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul Social Regional pentru PHS in mun. Balti;
• Elaborarea documentelor necesare activităţii centrului, metodologiilor, documentelor de uz extern şi intern înconformitate cu actele normative in vigoare ale Republicii Moldova ş ipracticilor internaţionale (regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a centrului, statele de personal, descrierea serviciilor, documente/registre de evidenţă a datelor, condiţiile tehnice de funcţionare, etc).
• Elaborarea/stabilirea unui mecanism clar de referire la diverse instituţii /organizaţii interesate prin incheierea memorandului.
• Prestarea serviciilor specializate sociale în cadrul centrului Centrul Regional Social pentru PHS (serviciile respective vor fi adaptate la necesităţile comunităţii şi vor avea drept scop protejarea grupurilor social vulnerabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS):
• Să presteze servicii psiho — sociale beneficiarilor conform standardelor minime de calitate stabilite pentru serviciul dat;
• Să respecte standardele morale, etice şi de comportament profesional, conform Codului Deontologic al Psihologului;
• Să îndeplinească cu operativitate şi profesionalism stipulările contractului individual de muncă şi atribuţiile funcţionale;
• Să respecte disciplina muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Să-şi folosească la maximum calităţile umane şi cunoştinţele profesionale pentru a ajuta beneficiarii în dezvoltarea lor;
• Să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele în domeniul psihologiei şi să dea dovadă de performanţe bune în practica de psiholog;

• Să colaboreze în activitatea sa cu grupul de specialişti – responsabili pentru soluţionarea problemelor sociale a beneficiarilor.

III. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor psihologului:
— Consiliere psihologică;
— Analiza și evaluarea necesităților psihologice ale grupului de beneficiari;
— Psihodiagnostic profesional;
— Participarea la planificarea activităților centrului;
— Psihoterapie;
— Psihocorijare;
— Psihoprofilaxie;
— Lucrul cu colectivul în vederea dezvoltării coeziunii de grup;
— Elaborarea rapoartelor pe activitatea lunară

IV. Calificările necesare:
Psihologul trebuie să deţină următoarele calificări și aptitudini:
Calificari:
— studii superioare în domeniul psihologiei,
— minim 2-3 ani de experienţă în domeniul psihologiei,
— cunostinţe operare PC,
— cunoașterea limbilor străine va constitui un avantaj (engelza,rusa),
— de preferat să deţină experienţă în lucrul cu persoanle HIV infectate,
— experiență în derularea proiectelor finanțate de donatori inetranționali.

Aptitudini:
— Responsabil;
— Comunicabil;
— Sociabil;
— Perseverent;
— Ordonat;
— Cu spirit de echipa;
— Demn de incredere;
— Disciplinat.

IV. CALIFICĂRILE NECESARE:
Consultantul trebuie să deţină următoarele calificări:
1. Calificări generale:
• Studii medii /studii superioare profesionale în domeniul psihologiei (20 puncte);
• Calificări suplimentare în domeniu (10 puncte).
2. Experienţă şi calificări specifice:
— minim 2-3 ani de experienţă în domeniul psihologiei,
— cunostinţe operare PC,(20 puncte)
— cunoașterea limbilor străine va constitui un avantaj (engelza,rusa),(10 puncte)
— de preferat să deţină experienţă în lucrul cu persoanle HIV infectate,
— experiență în derularea proiectelor finanțate de donatori inetranționali.(10 puncte)
Experiență de lucru în cadrul organizaţiilor care implementează activităţi în domeniul HIV/SIDA; (10 puncte)
3. Limbă şi experiență relevantă:
• Cunoaşterea la nivel avansat (comunicare verbală și scrisă) a limbilor română, rusă (10 puncte);
• Abilităţi analitice şi de raportare,сunoștințe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point ) — (10 puncte);

V. CRITERII DE EVALUARE
CRITERII de analiza a CV-urilor PUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1. Calificări Generale 30 puncte
2. Experienţă şi calificări specifice 50 puncte
3. Limba şi experienţă relevantă 20 puncte
Total: 100 puncte
Candidații ai căror CV-urile vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” și vor obţine punctaj înalt de evaluare (peste 80 de puncte) vor fi invitați pentru interviu.
VI. DURATA PRESTĂRIII SERVICIILOR/CONTRACTĂRII:
Durata contractului este estimată pentru perioada: mai 2017 – decembrie 2017, cu posibilitatea prelungirii ulterioare.
VII. CERINȚE DE RAPORTARE
Cerințele de raportare vor fi stabilite de comun acord și specificate în contract.
Directorul AO ”Respirația a doua
pentru oamenii în etate și inactivi mun. Bălți” I. Baikalova

Data: 25.08.2017 Asociaţia Obştească „Respiratia a doua pentru oamenii in etate si inactive mun. Balti” anunţă deschiderea postului vacant pentru funcţia de Psiholog în cadrul Proiectului pentru perioada de la 25.08.2017
Cerinţe faţă de candidat pot fi găsite pe paginile: www.ligaaids.md
Informaţia suplimentară poate fi obţinută :
Persoana de contact: Irina Baikalova
Adresa: m. Balti pr. Victorie 7 a
tel : (231) 3-97-83
Mail: ccoe@mail. ru
Data limită pentru înaintarea CV-lui 08.09.2017 pînă la ora 15-00.
TERMENI DE REFERINŢĂ
Psiholog
I. Informaţii generale despre Proiect
Beneficiar: AO „Respiraţia a Doua pentru oamenii in etate si inactivi din mun.Balti”
Implicarea activa a beneficiarilor din mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul Regional Social pentru PHS in mun. Balti, creşterea accesului la serviciile de suportul social.
II. Scopul si obiectivele proiectului:
Scopul general:
Dezvoltarea serviciilor specializate si cresterea accesului PHS la serviciilor de calitate in Centrul
Regional în mun. Bălţi.

Obiectivul general:
Implicarea activa a beneficiarilor din raioanele din nordul Moldovei si mun.Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul Social Regional pentru PHS in mun.Balti.
Obiective specifice:
• Oferirea serviciilor comunitare specializate pentru PHS, extinderea spectrului serviciilor şi ajustarea a acestora la nivel naţional;
• Dezvoltarea colaborării cu ONG/OG-urile (AO „Respiratia a doua pentru Oameni in EtatesiInactivi” , „Sansa plus” si „Credinta Nord”)în baza memorandumurilor de cooperare pentru a asigura standardizarea şi similaritatea serviciilor prestate pentru implicare a activa a beneficiarilor din raioanele din nordul Moldovei si mun. Balti in cadrul prestarii serviciilor in Centrul Social Regional pentru PHS in mun. Balti;
• Elaborarea documentelor necesare activităţii centrului, metodologiilor, documentelor de uz extern şi intern înconformitate cu actele normative in vigoare ale Republicii Moldova ş ipracticilor internaţionale (regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a centrului, statele de personal, descrierea serviciilor, documente/registre de evidenţă a datelor, condiţiile tehnice de funcţionare, etc).
• Elaborarea/stabilirea unui mecanism clar de referire la diverse instituţii /organizaţii interesate prin incheierea memorandului.
• Prestarea serviciilor specializate sociale în cadrul centrului Centrul Regional Social pentru PHS (serviciile respective vor fi adaptate la necesităţile comunităţii şi vor avea drept scop protejarea grupurilor social vulnerabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii PHS):
• Să presteze servicii psiho — sociale beneficiarilor conform standardelor minime de calitate stabilite pentru serviciul dat;
• Să respecte standardele morale, etice şi de comportament profesional, conform Codului Deontologic al Psihologului;
• Să îndeplinească cu operativitate şi profesionalism stipulările contractului individual de muncă şi atribuţiile funcţionale;
• Să respecte disciplina muncii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Să-şi folosească la maximum calităţile umane şi cunoştinţele profesionale pentru a ajuta beneficiarii în dezvoltarea lor;
• Să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele în domeniul psihologiei şi să dea dovadă de performanţe bune în practica de psiholog;

• Să colaboreze în activitatea sa cu grupul de specialişti – responsabili pentru soluţionarea problemelor sociale a beneficiarilor.

III. Descrierea activităţilor şi a responsabilităţilor psihologului:
— Consiliere psihologică;
— Analiza și evaluarea necesităților psihologice ale grupului de beneficiari;
— Psihodiagnostic profesional;
— Participarea la planificarea activităților centrului;
— Psihoterapie;
— Psihocorijare;
— Psihoprofilaxie;
— Lucrul cu colectivul în vederea dezvoltării coeziunii de grup;
— Elaborarea rapoartelor pe activitatea lunară

IV. Calificările necesare:
Psihologul trebuie să deţină următoarele calificări și aptitudini:
Calificari:
— studii superioare în domeniul psihologiei,
— minim 2-3 ani de experienţă în domeniul psihologiei,
— cunostinţe operare PC,
— cunoașterea limbilor străine va constitui un avantaj (engelza,rusa),
— de preferat să deţină experienţă în lucrul cu persoanle HIV infectate,
— experiență în derularea proiectelor finanțate de donatori inetranționali.

Aptitudini:
— Responsabil;
— Comunicabil;
— Sociabil;
— Perseverent;
— Ordonat;
— Cu spirit de echipa;
— Demn de incredere;
— Disciplinat.

IV. CALIFICĂRILE NECESARE:
Consultantul trebuie să deţină următoarele calificări:
1. Calificări generale:
• Studii medii /studii superioare profesionale în domeniul psihologiei (20 puncte);
• Calificări suplimentare în domeniu (10 puncte).
2. Experienţă şi calificări specifice:
— minim 2-3 ani de experienţă în domeniul psihologiei,
— cunostinţe operare PC,(20 puncte)
— cunoașterea limbilor străine va constitui un avantaj (engelza,rusa),(10 puncte)
— de preferat să deţină experienţă în lucrul cu persoanle HIV infectate,
— experiență în derularea proiectelor finanțate de donatori inetranționali.(10 puncte)
Experiență de lucru în cadrul organizaţiilor care implementează activităţi în domeniul HIV/SIDA; (10 puncte)
3. Limbă şi experiență relevantă:
• Cunoaşterea la nivel avansat (comunicare verbală și scrisă) a limbilor română, rusă (10 puncte);
• Abilităţi analitice şi de raportare,сunoștințe în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point ) — (10 puncte);

V. CRITERII DE EVALUARE
CRITERII de analiza a CV-urilor PUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1. Calificări Generale 30 puncte
2. Experienţă şi calificări specifice 50 puncte
3. Limba şi experienţă relevantă 20 puncte
Total: 100 puncte
Candidații ai căror CV-urile vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” și vor obţine punctaj înalt de evaluare (peste 80 de puncte) vor fi invitați pentru interviu.
VI. DURATA PRESTĂRIII SERVICIILOR/CONTRACTĂRII:
Durata contractului este estimată pentru perioada: mai 2017 – decembrie 2017, cu posibilitatea prelungirii ulterioare.
VII. CERINȚE DE RAPORTARE
Cerințele de raportare vor fi stabilite de comun acord și specificate în contract.
Directorul AO ”Respirația a doua
pentru oamenii în etate și inactivi mun. Bălți” I. Baikalova

Data: 25.08.2017