Asociaţia Obştească „Liga PTH » anunţă deschiderea concurs de selectare a unui expert pentru efectuarea analizei Codului despre Sănătate al Republicii Moldova și elaborarea recomandîrilor pentru întroducerea modificărilor în acest document prin implicarea organizațiilor societății civile din RM.

Cerinţe faţă de candidat pot fi găsite pe paginile: www.ligaaids.md

CV-ul va fi trimis prin poștă, e-mail sau aduse direct până la termenul limită de 2 iunie 2017 ora 17.00 la adresa:
AO «Liga persoanelor care traiesc cu HIV din Republica Moldova»
str. Miron Costin , nr. 7,(aripa stinga) of. 501
Chișinău, MD 2068, Republica Moldova E-mail: chilcevschii@gmail.com

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Natalia Mardari – secretariatul comitetului KAP
Tel: /+373/ 68 670244
E-mail: nataliamardari77@gmail.com
TERMENI DE REFERINŢĂ
Concurs de selectare a unui expert pentru efectuarea analizei Codului despre Sănătate al Republicii Moldova și elaborarea recomandîrilor pentru întroducerea modificărilor în acest document
prin implicarea organizațiilor societății civile din RM.

Denumirea poziţiei: expert în domeniul drepturilor omului
Referinţă la proiect:
Proiectul: Proiect pilot orientat la consolidarea capacităților populațiilor — cheie afectate (KAP — Key Affected Population), finanţat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei, având drept scop implicarea mai efectivă ai reprezentanților acestora în procesul de implementare a Noului Model de Finanţare. În cadrul acestui proiect, în Republica Moldova a fost format comitetul KAP care reprezintă interesele comunităților afectate HIV, TB și consumatorii de droguri.
Conform informației publicate pe site-ul Ministerului Sănătății al Republicii Moldova până la data de 15 iunie 2017 se vor desfășura discuții publice asupra noului Cod al Sănătății al Republicii Moldova.
În acest context Comitetul KAP își propune să angajeze un expert (personă fizică ) în domeniul drepturilor omului care:
— Va studia proiectul Codului Sănătății (http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4160) în vederea corespunderii lui prevederilor naționale și internaționale in domeniul tuberculoză, HIV, consumatori de droguri, inclusiv și a deținuților.
— Va elabora un aviz argumentat privind completările / modificările necesare în documentul dat.

Scopul serviciilor solicitate:
Scopul serviciilor constă în crearea avizului proiectului Codului despre Sănătate plasat la discutii publice în vederea corespunderii recomandărilor naționale și internaționale în controlul asupra tuberculozei, HIV, inclusiv în rândul consumatorilor de droguri și deținuților din sistemul penitenciar și va elabora recomandări privind completarea/modificarea în documnetul dat în contextul respectării drepturilor pacientului pentru grupurile susnumite
Responsabilităţile expertului şi rezultatele scontate:
În baza experienţei în domeniu, expertului i se solicită prestarea serviciilor, luând în consideraţie principiul economiei şi eficienţei, şi să ofere servicii de calitate cu un nivel etic şi profesional avansat.
Descrierea rezultatelor scontate:
1. Analiza legislației naționale și recomandărilor în problema controlului asupra tuberculozei, HIV, inclusiv în rândul consumatorilor de droguri și deținuților din sistemul penitenciar în contextul respectării drepturilor omului și pacientului.
2. Elaborarea recomandărilor privind completarea/modificarea în Codul Sănătății.
3. Prezentarea rezultatelor efectuate membrilor Comitetul KAP.

Cerinţele de calificările şi criteriile de evaluare:
1. experienţă generală ( 30 puncte)
— experienţă în domeniul drepturilor omului şi sănătatea;
— Experiență în colaborarea cu autoritățile publice în domeniul HIV/SIDA/TB, inclusiv deținuți
— cunoşterea specificului şi/sau experienţă de lucru cu OSCurile din RM;

2. Corespunderea pentru sarcină ( 40 puncte):
— experienţă în efectuarea analizei actelor normative și documentelor în domeniul drepturilor omului și sănătatea;
— experiență în elaborarea rapoartelor analitice și avizelor la acte normative;
— experienţă comunicării cu beneficiarii proiectelor din OSCurile din Republica Moldova din domeniul tuberculozei, HIV, inclusiv în rândul consumatorilor de droguri și deținuților
— Cunoaşterea limbilor română şi rusă;

3. Experienţă relevantă ( 30 puncte)
— Studii superioare şi/sau master în drept;
— Calificări/specializări în domeniul drepturilor omului
— Minim 3 ani de experienţă în domeniul drepturilor omului;
Durata prestării serviciilor:
03 iunie – 14 iunie 2017 г
Dosarul va include:
Oferta tehnică:
• CV-ul, cu specificarea informaţiei relevante despre experienţa și instruirile expertulului în domeniul drepturilor omului, опыта подготовки аналитических отчетов
Oferta financiară
• bugetul detaliat în EURO cu indicarea zilelor de lucru necesare pentru fiecare sarcină

CV-ul va fi trimis prin poștă, e-mail sau aduse direct până la termenul limită de 2 iunie 2017 ora 17.00 la adresa:
• AO «Liga persoanelor care traiesc cu HIV din Republica Moldova»
• str. Miron Costin , nr. 7,(aripa stinga) of. 501
Chișinău, MD 2068, Republica Moldova
• E-mail: chilcevschii@gmail.com

Informații suplimentare referitoare la sarcina alocată, va puteți adresa:
Natalia Mardari – secretariatul comitetului KAP
Tel: /+373/ 68 670244
E-mail: nataliamardari77@gmail.com