Asociația Obștească ”Respirația a doua pentru oamenii în etate și inactivi din mun. Bălți” anunță tendender pentru procurarea produselor alimentare. Pentru documentele necesare la tender, adresați-vă la telefonul de contact 0231 39783
Termen de prezentare a documentelor: 02 februarie2017.